Forum

Thủ Tục, Yêu Cầu Và Chi Phí Để Xin Work Permit Và Visa Lao Động Canada

223 viewsLàm việc tại Canada
Nguyễn Ánh Nguyệt (anonymous)

Mình có nhu cầu sang Canada để lao động. Vậy mình muốn hỏi về các yêu cầu, thủ tục và chi phí để xin được work permit và visa lao động Canada?

1 Answer

Trang Do

Chào chị,
Chi phí làm hồ sơ cho mỗi gia đình hay cá nhân đều khác nhau nên chị vui lòng gửi yêu cầu báo phí đến email hello@igocanada.ca. Báo phí là một việc nhưng IGC chỉ nhận làm hồ sơ cho những ai đã đạt đủ điều kiện nhất định bao gồm trình độ tiếng Anh, học vấn và kinh nghiệm đi làm.

Trang

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email