Kang Luu (anonymous)

Hi Ms.Trang,

Bà xã tôi đang làm ở ngân hàng nước ngoài tại VN, theo tính điểm cấp ITA của Saskatchewan thì nếu có job offer sẽ chắc chắn được chọn. Vậy cho hỏi Ms.Trang có nhận dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu job không?
Nếu có thì phí dịch vụ cho tìm job & dịch vụ nộp hồ sơ định cư là như thế nào?

Chờ hồi đáp của Ms.Trang.
Thanks!