Long pham (anonymous)

Tiếng anh toi khong gioi trước day co lam cong ty nhung hien nay ca2vo chong toi dang kinh doanh bat dong san.tai chinh chung toi co Gom nha va đat voi hon 1trieu canada.vay voi điều kien nhu vay van phong di tru co the tu van va ho tro chung toi ve ho so di dan chu