Tuấn (anonymous)

Tôi muốn bạn có thể giới thiệu cho tôi trung tâm du hoc canada ở hà nội uy tín với ah.để tôi cho con gái đi du học.con gái tôi đg học lớp 12.cháu học tốt, hiện tai IELTS 7.0.và tôi cũng muốn cháu qua sascatchewan hoc.