Nhi (anonymous)

Chị cho em hỏi là nếu mình đang ở Canada dạng visa visitor, nhưng mình muốn ở lại học và xin study permit thì hồ sơ xin study permit vẫn phải chứng minh tài chính như bình thường khi xin visa du học đúng không ạ