Tín (anonymous)

Tôi đang sống ở nhật với visa kỹ sư. Muốn xkld canada với visa tương đương thì có được không. Cảm ơn.