Chính sách bảo mật


Quyền riêng tư của bạn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. IGC Immigration (“IGC”) nhằm mục đích giữ cho tất cả dữ liệu của bạn an toàn và bí mật. Chúng tôi chuyên xử lý và nộp đơn xin thị thực do chính phủ cấp và các chương trình du lịch.
** Chúng tôi KHÔNG phải là cơ quan chính phủ. **

Tất cả thông tin thu thập từ trang web này và từ các mẫu đơn nộp cho Dịch vụ Nhập cư, Thị thực & Du lịch được coi là bí mật và sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

THU THẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu trên trang web này được thu thập từ các câu hỏi qua email và từ các ứng dụng do các bên quan tâm gửi. Dữ liệu được thu thập trên trang web này có thể được sử dụng theo những cách sau:

– Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông tin về các dịch vụ hoặc truy vấn có liên quan.

– Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ bản tin / email của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn bản tin thường xuyên về các xu hướng và dịch vụ trong các ngành mà chúng tôi hoạt động. Bạn có thể chọn không nhận bản tin bất cứ lúc nào. Email bản tin có chứa liên kết chọn không tham gia.

TÔN TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.
Mục đích chính của chúng tôi khi thu thập thông tin cá nhân từ bạn là cung cấp cho bạn trải nghiệm an toàn, trơn tru, hiệu quả và tùy chỉnh. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn nhất và tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi để làm cho trải nghiệm của bạn an toàn và dễ dàng hơn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi cho là cần thiết để đạt được mục đích này.

Trong một số phần nhất định của trang web của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân từ bạn như một phần của sự cho phép để cung cấp cho bạn nội dung bổ sung. Các trang web như của chúng tôi cũng thường thu thập thông tin về người dùng. Được gọi là “Cookie”, đây là những mẩu thông tin nhỏ được trình duyệt trên máy tính của bạn lưu trữ. (Có thể cấu hình trình duyệt của bạn để không nhận cookie). IGC có thể sử dụng thông tin này để cải thiện nội dung và công nghệ trang web, tùy chỉnh nội dung của chúng tôi và cải thiện điều hướng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn) để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và quản trị trang web của chúng tôi theo cách khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi về tất cả khách truy cập vào Trang web. Thông tin này thường được báo cáo trên một cái gì đó được gọi là báo cáo lưu lượng truy cập trang web và là công cụ phổ biến có sẵn cho các quản trị viên trang web.

IGC không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho người khác. Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng, với thiện chí, việc tiết lộ đó là cần thiết hợp lý để (i) tuân thủ luật pháp, (ii) thực thi hoặc áp dụng các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận người dùng nào của chúng tôi hoặc thỏa thuận Điều khoản Sử dụng, (iii) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của IGC, khách hàng của IGC hoặc những người khác, hoặc (iv) cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu cụ thể.

Nếu trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang khác, IGC sẽ không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang đó.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Trang web này có các biện pháp bảo mật để bảo vệ việc mất mát, lạm dụng và thay đổi nội dung và thông tin của nó. Điều đó nói rằng, IGC không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào được trang web này hoặc email truyền đến IGC.