chuong trinh dau tu tinh bang manitoba mpnp

Chương trình đầu tư Tỉnh Bang Manitoba (Manitoba Provincial Nominee Program – MPNP) là một chương trình đề cử tỉnh/bang (PNP) của tỉnh Manitoba, Canada. MPNP cho phép tỉnh Manitoba đề cử các ứng viên phù hợp để định cư và làm việc tại tỉnh này.

MPNP cung cấp các đường lối định cư khác nhau dựa trên nhu cầu kinh tế và lao động của Manitoba. Dưới đây là một số chương trình chính trong MPNP:

 1. Chương trình Đầu tư Tỉnh Bang Manitoba (Manitoba Business Investor Stream): Dành cho các nhà đầu tư và doanh nhân muốn đầu tư và kinh doanh tại Manitoba.
 2. Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật (Manitoba Skilled Worker Overseas – Express Entry Pathway): Dành cho các công nhân có kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật cao trong các ngành nghề đặc biệt mà Manitoba đang cần.
 3. Chương trình Nhóm nghề (Manitoba Skilled Worker Overseas – Human Capital Pathway): Dành cho các công nhân có kỹ năng và kinh nghiệm trong các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng tại Manitoba.
 4. Chương trình Kinh nghiệm lao động Manitoba (Manitoba Experience Pathway): Dành cho những người đã sống và làm việc tại Manitoba trong thời gian dài và muốn trở thành cư dân Canada.

Mỗi chương trình trong MPNP có yêu cầu và tiêu chí riêng. Người xin định cư cần đáp ứng các yêu cầu đó để được đề cử và xem xét định cư tại Manitoba thông qua MPNP.

Trong bài viết đưới đây, IGC sẽ hướng dẫn cho bạn về Chương trình Đầu tư Tỉnh Bang Manitoba

Tỉnh bang Manitoba

tinh bang manitoba

Tỉnh bang Manitoba có 2 chương trình đầu tư:

1. Diện Doanh nhân

Diện Doanh Nhân là khi các Ứng viên tìm kiếm cơ hội và mở công ty tại Manitoba.

2. Diện Đầu Tư Nông Trại

Diện Đầu Tư Nông Trại là các Ứng viên thành lập nông trại ở ngoại ô Manitoba. Ứng viên phải sinh sống trong chính trang trại của mình và trực tiếp quản lý.

Chương trình này là cơ hội cho những Ứng viên muốn đầu tư và định cư tại Manitoba, Canada.

Ứng viên có thể tham khảo thông tin tại đây: https://immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/bis/

Hệ thống kỹ thuật MPNP BIS đã thay đổi từ cuối năm 2018. Ứng viên nên cập nhật thông tin để xem các yêu cầu mới của Chính Phủ tỉnh bang Manitoba trong hai diện này.

Số tiền tối thiểu cần đầu tư

TÀI SẢN RÒNG: 500.000 CAD cho cả hai diện.

Diện Doanh Nhân

 • 250.000CAD đối với doanh nghiệp nằm trong khu đô thị đông dân Manitoba
 • 150.000CAD đối với doanh nghiệp nằm ngoài khu đô thị đông dân Manitoba.

Diện Đầu Tư Nông Trại

300.000 CAD. Chính Phủ mong muốn Ứng viên đầu tư nông trại ở ngoại ô Manitoba. Khoản tiền Ứng viên đầu tư vào trang trại phải thuộc tài sản hữu hình. Các khoản tiền thu thuộc loại thụ động sẽ không được chấp thuận.

Điểm số và yêu cầu về ngoại ngữ

ĐIỂM SỐ: Số điểm tối đa: 150

NGOẠI NGỮ:

 • CLB hoặc NCLC 5 với diện doanh nhân đầu tư mở doanh nghiệp.
 • Với những Ứng viên đầu tư mở trang trại, Chính Phủ không quy định cụ thể. Tuy nhiên, Ứng viên có thể được hỏi trong quá trình phỏng vấn trực tiếp với viên chức (tiếng Anh hoặc tiếng pháp).

Chi phí và thời gian xét hồ sơ

PHÍ HỒ SƠ: 2.500CAD

THỜI GIAN XÉT HỒ SƠ: Có thể là 6 tháng hoặc ít hơn (từ ngày 29 tháng 9, 2017).

TIỀN ĐẶT CỌC: Diện doanh nhân Không xác định rõ.

Diện đầu tư nông trại: Chính Phủ không nêu chính xác. Tuy nhiên, Ứng viên có thể phải nộp 75.000CAD cho Chính Phủ bang Manitoba khi Ứng viên được đề cử. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả và không tính lãi suất.

Yêu cầu về tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm điều hành

Diện Doanh Nhân

 • Ứng viên phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao đội ngũ nhân viên trong vòng 5 năm trở lại đây.
 • Nhìn chung, các chủ doanh nghiệp sẽ được điểm cao hơn so với cấp quản lý khi xét về mặt kinh nghiệm điều hành.
 • Nếu Ứng viên khai báo là chủ doanh nghiệp, Ứng viên phải đảm bảo mình sở hữu 33.3% cổ phần của công ty.

Diện Đầu Tư Nông Trại

Ứng viên phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thành lập và phát triển trang trại. Điều này được chứng minh khi Ứng viên khai báo với Chính Phủ (lúc điều hồ sơ).

Sẽ được cộng điểm ưu tiên nếu: Doanh nghiệp hoặc nông trại của Ứng viên tạo ra nhiều giá trị kinh tế cho tất cả các vùng ở tỉnh bang Manitoba

Ứng viên có thể được cộng thêm điểm khi đáp ứng vượt tiêu chuẩn như đầu tư số tiền trên mức tối thiểu yêu cầu, doanh nghiệp có xu hướng xuất khẩu cao, hoạt động kinh doanh sản xuất của Ứng viên có tác động tích cực đến thị trường ngoài thành phố Winnipeg và trình độ ngoại ngữ hơn CLB 5.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Diện Doanh Nhân

Ứng viên tối thiểu phải có bằng THPT tương đương với bằng của Canada

Diện Đầu Tư Nông Trại

Không có yêu cầu cụ thể với diện đầu tư nông trại. Tuy nhiên, Ứng viên đầu tư nông trại nên chứng minh kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của mình trong ngành nông-lâm-ngư-nghiệp.

ĐỘ TUỔI

Không giới hạn tuổi tác. Tuy nhiên tốt nhất là Ứng viên có độ tuổi từ 25 đến 49 (lợi thế về điểm số).

Ghi chú chương trình đầu tư tỉnh bang Manitoba-MPNP

ghi chu chuong trinh dau tu dinh cu tinh bang manitoba

PHỎNG VẤN

Ứng viên phải tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp với viên chức Sở Di Trú (phụ trách diện định cư đầu tư kinh doanh).

CHUYẾN DU LỊCH KHẢO SÁT

Chính phủ tỉnh bang Manitoba yêu cầu các Ứng viên phải đến Manitoba một chuyến. Thời gian khảo sát thực địa phải trong vòng 1 năm trước khi nộp hồ sơ trên hệ thống EOI.

THƯỜNG TRÚ NHÂN

Ứng viên được cấp giấy phép lao động tạm thời. Thường Trú Nhân sẽ được cấp sau đó khi Ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Chính Phủ tỉnh bang.

QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN

 • Ứng viên nộp hồ sơ của mình lên hệ thống EOI.
 • Tuy nhiên Ứng viên phải nộp hồ sơ chính thức qua đường bưu điện đến tỉnh bang. Sau đó, Sở Di Trú của tỉnh sẽ gửi email xác nhận đã nhận được hồ sơ của Ứng viên. Sở Di Trú đang cập nhật hệ thống để các Ứng viên có thể nộp toàn bộ hồ sơ trực tuyến.
 • Chính Phủ bang sẽ chọn ra EOI của các Ứng viên nào có số điểm cao nhất và cấp thư mời nộp hồ sơ cho người đó (Letter of Advice to Apply). Số lượng thư giới hạn từ 15 đến 20 lần trong một năm. Lá thư này nhằm giúp Chính Phủ sàn lọc hồ sơ kỹ hơn và khi có nó Ứng viên có thể hoàn tất bộ hồ sơ xin định cư diện đầu tư kinh doanh tại tỉnh bang Manitoba.

Hồ sơ EOI khi nộp chỉ hợp lệ trong vòng 1 năm (kể từ ngày Ứng viên nộp).

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Chính phủ yêu cầu Ứng viên nộp bản kế hoạch kinh doanh, bất kể Ứng viên mở công ty hoặc nông trại.Đây là một phần quan trọng trong bộ hồ sơ của Ứng viên.

Thông tin về các ngành GC được thể hiện theo quy định của tỉnh bang Manitoba.

Ngành xây dựng ở Manitoba có thể tăng trưởng trong 2 năm tới (2.9 % trong năm 2017 và 2% trong năm 2018).

Sự tăng trưởng này sẽ được tác động từ sự tăng trưởng ngành thủy điện, viễn thông, các dự án xây dựng tư nhân trên toàn tỉnh bang.

Ngành chăm sóc sức khỏe hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều nhất. Nhập cư là chính sách cần thiết để gia tăng nguồn lao động trong các ngành nghề phát triển vượt bậc.Từ năm 2011 đến năm 2016, lao động nhập cư đã đóng góp 3.9% cho thị trường lao động ở Manitoba.

TẠO VIỆC LÀM

 • Công ty của Ứng viên phải đảm bảo tạo ra được việc làm cho ít nhất 1 nhân viên toàn thời gian (công dân Canada hoặc Thường Trú Nhân) tại Manitoba.
 • Ứng viên không được thuê lao động là họ hàng gia đình của Ứng viên. Vì Ứng viên sẽ không được cộng thêm điểm này.
 • Yêu cầu này không áp dụng với diện đầu tư kinh doanh trang trại.

IGC IMMIGRATION | REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA
Lưu ý: Tất cả nội dung trong bài này được viết, dịch và soạn lại dựa trên các thông tin của website các tỉnh bang Canada và Sở Di Trú Canada (IRCC), do đó thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Người đọc nên tìm hiểu kỹ và cập nhật thông tin mới nhất từ các website của chính phủ Canada. Các phí hồ sơ được cung cấp ở đây là các phí được yêu cầu bởi chính phủ Canada, không phải là phí dịch vụ của IGC Immigration. Xin liên hệ để được báo phí dịch vụ chính xác.
Trang Do, Chuyên Viên Luật Di Trú Canada