Công dân Canada & Gia hạn Thẻ thường trú nhân

Dù cho nộp đơn xin cấp quyền công dân Canada hay xin gia hạn thẻ thường trú nhân, chúng tôi đều có thể giúp quý khách.


1. Công dân Canada

Để đủ điều kiện trở thành công dân Canada, mỗi cá nhân phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Một người phải đủ tiêu chuẩn ở một số mặt như tuổi tác, tình trạng thường trú, thời gian thực tế đã cư trú ở Canada, khả năng ngôn ngữ và không có bất kì lệnh cấm do việc phạm tội nào và có đủ kiến thức về đất nước Canada.

2. Gia hạn thẻ Thường trú nhân

Một khi đã trở thành thường trú nhân ở Canada, quý khách sẽ được cấp thẻ thường trú có kích thước tương đương ví tiền như một bằng chứng rằng quý khách là thường trú nhân tại Canada. Nếu rời khỏi Canada, quý khách cần có thẻ này để nhập cảnh lại vào đất nước và chứng minh tình trạng thường trú của mình.

Những thường trú dân không có thẻ thường trú, hoặc không mang theo thẻ thường trú khi du lịch ngoài nước, cần phải có hồ sơ du lịch thường trú dân trước khi quay trở lại Canada bằng đường hàng không để tuân thủ theo các yêu cầu của Giấy phép Du lịch Điện tử (eTA).

Mặc dù quý khách sẽ không tự động mất đi tình trạng thường trú khi thẻ thường trú của mình hết hạn, nhưng gia han thẻ thường trú trước khi nó hết hạn cực kì quan trọng ( cứ mỗi 05 năm). Việc gia han thẻ thường trú kịp thời sẽ tránh các vấn đề và căng thẳng trong trường hợp quý khách. Quá trình xử lý việc gia hạn thẻ thường trú có thể mất đến vài tháng.

Để gia hạn thẻ thường trú, quý khách phải tuân thủ theo các nghĩa vụ cư trú để duy trì tình trạng cố định tốt.

Hỏi & Đáp

1Tôi phải ở Canada trong bao lâu để duy trì tình trạng thường trú?
Để duy trình tình trạng thường trú dân, quý khách cần phải sống ở Canada trong vòng ít nhất 02 năm trong khoảng thời gian 05 năm. Trong giai đoạn này, quý khách phải ở Canada về mặt thể xác. Khoảng thời gian 02 năm này có thể không cần phải liên tục.
2Tôi là công dân của một nươc khác. Liệu tôi sẽ mất đi quyền công dân này nếu tôi trở thành một người Canada?
Theo luật pháp Canada, quý khách có thể đồng thời là công dân của Canada và một quốc gia khác. Tuy nhiên, có một số nước không cho phép quý khách giữ quyền công dân của nước đó nếu trở thành công dân Canada. Tòa lãnh sự hoặc sứ quán của quôc gia mà quý khách giữ quyền công dân còn lại sẽ báo cho quý khách biết quy định này có áp dụng cho mình hay không.

Nếu các thắc mắc của khách hàng chưa được giải đáp hết ở đây?