August 22, 2018
POST GRAD WORK PERMIT

Những Điều Lưu Ý Về POST GRAD WORK PERMIT (PGWP)

(Dành cho những ai đang đi học Cao đẳng/Đại học và sắp tốt nghiệp) – PGWP đc cấp dựa trên bằng cấp và độ dài chương trình học của cái bằng đó. + Nếu bạn học lấy certificate 8 tháng (32 tuần) thì PGWP sẽ có thời hạn 8 tháng […]
Client Portal
Tiếng Việt
Liên Hệ
Hỏi Đáp
Kinh Nghiệm
Book Online

Book Online

News

AskTrang

Contact