Bảo lãnh người thân

Luật di trú của Canada có đề ra một ưu tiên chính là đảm bảo các thành viên trong gia đình được đoàn tụ với nhau và chương trình như vậy cho phép những người là công dân của Canada hoặc thường trú dân (PR) có thể bảo lãnh các thành viên trong gia đình miễn là họ đáp ứng được các yêu cầu do chính phủ quy định. Tuy nhiên, không phải thành viên trong gia đình nào cũng có thể được bảo lãnh dưới luật di trú của Canada.


1. Bảo lãnh Vợ chồng / Người sống chung

Có ba (03) hạng mục chính trong mối quan hệ Vợ chồng / Bạn đời:

 • Vợ chồng: một người đã kết hôn hợp pháp với khách hàng hoặc ở Canada hoặc ở một quốc gia khác và tuân thủ đúng theo luật pháp tại quốc gia mà cuộc hôn nhân diễn ra. Định nghĩa này có thể mở rộng cho cả các cặp vợ chồng đồng giới do mối quan hệ này công nhận trong luật pháp của Canada.
 • Bạn đời (Common Law Partner): có thể là những người trong mối quan hệ đồng giới hoặc khác giới nhưng điều quan trọng cần chứng minh là khách hàng và bạn đời của mình đã và đang sống như vợ chồng liên tục ít nhất là trong vòng một năm (12 tháng).
 • Bạn đời (Conjugal Law Partner): Hạng mục này đề cập đến những người trong mối quan hệ bạn đời, có thể đồng giới hoặc khác giới, đang trong hoàn cảnh đặc biệt vượt quá tầm kiểm soát của họ, khiến cho họ chưa thể được công nhận như những người bạn đời hoặc vợ chồng sống chung (ví dụ như ở một vài đất nước, kết hôn đồng giới được xem là phạm pháp và có thể đi tù). Hơn cả khía cạnh gắn bó về thể xác, mối quan hệ này còn được thể hiện thông qua mức độ lâu bền và ràng buộc mà hai người nương tựa vào nhau.
Quá trình bảo lãnh cho từng hạng mục nói trên tương đối giống nhau.

Yêu cầu: Việc đáp ứng hết các yêu cầu trong chương trình này rất quan trọng và do vậy những ai mong muốn bảo lãnh cho Vợ chồng / Bạn đời cần phải:


 • Là công dân Canada hoặc thường trú dân Canada và tối thiểu 18 tuổi;
 • Tự nguyện ký thỏa thuận với chính phủ rằng là người bảo lãnh, họ chịu trách nhiệm về mặt tài chính với người được bảo lãnh hay bất kỳ người phụ thuộc nào trong vòng 03 năm sau khi trở thành thường trú dân và hơn 10 năm đối với người phụ thuộc.
 • Có khả năng chứng minh đã kết hôn hợp pháp ở Canada hoặc theo luật pháp tại nước sở tại.
 • Đối với các trường hợp bạn đời (Common Law Partner và Conjugal Partner), cần đưa ra bằng chứng về mối quan hệ phụ thuộc trong khoảng thời gian tối thiểu 01 năm.
Bảo lãnh người thân

2. Bảo lãnh con cái phụ thuộc

Hạng mục này cho phép những người là công dân Canada hoặc thường trú dân có thể bảo lãnh con cái phụ thuộc của họ; con cái của vợ/chồng /bạn đời của họ; hoặc con nuôi miễn là họ đáp ứng các yêu cầu do chính phủ đưa ra và được chứng minh vẫn sống phụ thuộc vào người cha mẹ bảo lãnh.

Yêu cầu: Việc đáp ứng hết các yêu cầu trong chương trình này rất quan trọng và do vậy những ai mong muốn bảo lãnh cho con cái phụ thuộc cần phải:


 • Là công dân Canada hoặc thường trú dân Canada;
 • Tự nguyện ký thỏa thuận với chính phủ rằng người bảo lãnh sẵn lòng thực hiện bảo lãnh trong vòng 10 năm hoặc cho đến khi con cái phụ thuộc đủ 22 tuổi;
 • Nếu con cái đủ 19 tuổi hoặc lớn hơn tại thời điểm trở thành thường trú dân, khi đó người bảo lãnh chỉ phải chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian là 03 năm từ khi nhập cảnh vào đất nước.
 • Đáp ứng các nghĩa vụ tài chính tối thiểu do chính phủ Canada yêu cầu.

3. Bảo lãnh cha mẹ / ông bà

Hạng mục này cho phép những người là công dân Canada hoặc thường trú dân có thể bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà miễn sao họ chứng minh được mối quan hệ và đáp ứng các yêu cầu do chính phủ đưa ra.

Chương trình này đã rất nhanh chóng đạt đến giới hạn tiếp nhận và số lượng được chấp thuận đang giao động. Chương trình này mở ra vào đầu mỗi năm và khách hàng cần lên kế hoạch trước nếu mong muốn tham gia. Tuy nhiên, giống như một lựa chọn thay thế vấn đề trên, chính phủ Canada đã mở rộng một loại Siêu thị thực, khi đó các gia đình có thể đi lại tự do và đến ở cùng với con cháu.

Yêu cầu: Việc đáp ứng hết các yêu cầu trong chương trình này rất quan trọng và do vậy những ai mong muốn bảo lãnh cho cha mẹ hoặc ông bà cần phải:


 • Là công dân Canada hoặc thường trú dân Canada;
 • Tự nguyện ký thỏa thuận với chính phủ rằng người bảo lãnh sẵn lòng thực hiện bảo lãnh trong vòng 20 năm và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề tài chính đối với người được bảo lãnh;
 • Đáp ứng các nghĩa vụ tài chính tối thiểu do chính phủ Canada yêu cầu.

4. Siêu thị thực dành cho cha mẹ/ông bà (Super Visa)

Do chương trình bảo lãnh cha mẹ / ông bà hiện tại đang trì hoãng do tồn đọng đơn xin chưa thực hiện được, chính phủ Canada giới thiệu “Siêu thị thực” hay Super Visa để đảm bảo rằng các thành viên trong gia đình có thể đến Canada và viếng thăm trong một khoảng thời gian dài. Thị thực này là loại thị thực 10 năm và sẽ cho phép người thân đến thăm và ở lại Canada kéo dài tới 02 năm cho mỗi lần viếng thăm.

Yêu cầu: Việc đáp ứng hết các yêu cầu trong chương trình này rất quan trọng và do vậy những ai mong muốn đến Canada theo diện Super Visa dành cho cha mẹ hoặc ông bà cần phải:


 • Có thư mời từ người thân, người này là công dân Canada hoặc thường trú dân của Canada
 • Chứng minh khả năng tài chính phù hợp, có thể hỗ trợ (những) người khách được mời khi đang ở Canada;
 • Chứng minh các mối ràng buộc với nước sở tại và có hồ sơ du lịch còn hiệu lực;
 • Có thể chứng minh rằng họ có bảo hiểm y tế cá nhân Canada cần thiết và;
 • Chứng minh rằng họ được chấp nhận nhập cảnh vào Canada.

Hỏi và trả lời

1Đến độ tuổi nào thì con cái của chúng tôi mới đủ điều kiện đưa vào đơn xin?
Một đứa con là “Người phụ thuộc” khi đến tuổi 22 (nói cách khác là dưới 22 tuổi), có thể đưa vào đơn xin di cư đến Canada với tư cách là một thành viên trong gia đình. Con trai hoặc con gái trên 22 tuổi sẽ phải nộp đơn riêng. Tuổi của đứa con của người nộp đơn được chốt lại ngay tại giai đoạn Chính quyền Tỉnh hoặc Chính quyền Liên bang tiếp nhận đơn (dù tuổi đứa con có thể đủ 22 trong quá trình nộp đơn).
2Tôi có thể bảo lãnh anh chị em trong gia đình không?
Theo Luật Di Trú Canada anh chị em ruột không được liệt kê vào danh sách thành viên gia đình nên bạn không thể nộp đơn theo diện Bảo lãnh thân nhân. Tuy nhiên IGC có thể đánh giá và tư vấn các chương trình khác phù hợp với điều kiện của họ.

Nếu các thắc mắc của khách hàng chưa được giải đáp hết ở đây?