Định Cư Tại Tỉnh Saskatchewan - SINP

Diện lao động có tay nghề thuộc Chương trình SINP dành cho các lao động tay nghề muốn làm việc và định cư tỉnh bang Saskatchewan.


Diện lao động có tay nghề thuộc Chương trình SINP dành cho các lao động tay nghề muốn làm việc và định cư ở Saskatchewan. Diện này cho phép SINP chỉ định các cá nhân có trình độ, kinh nghiệm làm việc tay nghề, khả năng ngôn ngữ và các yếu tố khác để có thể ổn định cuộc sống thành công và hòa nhập vào thị trường lao động cũng như cộng đồng dân cư ở Saskatchewan.

SINP có giới hạn tiếp nhận đơn nộp xin định cư để cải thiện hiệu quả chương trình. SINP sẽ chấp nhận một số lượng tối đa đơn xin định cư cho từng hạng mục theo từng năm Dương lịch. Chỉ tiêu tiếp nhận đơn cho từng hạng mục sẽ được đăng trực tuyến và số lượng đơn còn lại có thể tiếp nhận sẽ được cập nhật từng quý. Khi một hạng mục đạt đến giới hạn tiếp nhận, trang web sẽ cập nhật ngay lập tức, và những đơn nộp sau đó sẽ không được chấp thuận.

1. SINP - LAO ĐỘNG TAY NGHỀ QUỐC TẾ - DIỆN CÓ THƯ MỜI LÀM VIỆC

Các cá nhân sẽ đạt tiêu chuẩn theo hạng mục có thư mời làm việc - chương trình lao động tay nghề quốc tế SINP nếu họ sống bên ngoài lãnh thổ Canada và chứng minh được tình trạng pháp lí ở Canada, và không phải người xin tị nạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đạt tối thiểu là 60/100 điểm theo thang điểm SINP;
 • Đạt trình độ ngoại ngữ ít nhất là CLB 4;
 • Đã hoàn thành chương trình giáo dục đào tạo trung học, học nghề mà được đánh giá tương đương với hệ thống giáo dục của Canada ít nhất một năm;
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong 10 năm qua trong lĩnh vực ngành nghề đang cần tại Saskatchewan (một số ngành nghề sẽ yêu cầu có chứng chỉ được phép hành nghề);
 • Có lời mời công việc lâu dài và toàn thời gian từ doanh nghiệp tại Saskatchewan;
 • Có tài chính đủ để đảm bảo cuộc sống (settlement funds) và có kế hoạch định cư rõ ràng.

2. SINP - LAO ĐỘNG TAY NGHỀ QUỐC TẾ - DIỆN CÁC NGHỀ NGHIỆP ĐANG CÓ NHU CẦU

Các cá nhân sẽ đạt tiêu chuẩn theo hạng mục các nghề nghiệp đang có nhu cầu- chương trình lao động tay nghề quốc tế SINP nếu họ sống bên ngoài lãnh thổ Canada, đưa ra được bằng chứng về tình trạng pháp lí ở Canada, và không phải người xin tị nạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đạt tối thiểu là 60/100 điểm theo thang điểm SINP;
 • Đạt trình độ ngoại ngữ ít nhất là CLB 4;
 • Đã hoàn thành chương trình giáo dục đào tạo trung học, học nghề mà được đánh giá tương đương với hệ thống giáo dục của Canada ít nhất một năm.
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong 10 năm qua trong lĩnh vực ngành nghề đang cần tại Saskatchewan (một số ngành nghề sẽ yêu cầu có chứng chỉ được phép hành nghề);
 • Có tài chính đủ để đảm bảo cuộc sống (settlement funds) và có kế hoạch định cư rõ ràng.

Ghi chú 1: Các tiêu chuẩn của chương trình có thể thay đổi mà không cần báo trước và các đơn nộp sẽ được xem xét theo các tiêu chuẩn công bố trên website một khi SINP nhận được đơn xin định cư đã hoàn thành của người nộp. Xin lưu ý rằng chương trình SINP sẽ tùy thuộc vào hạn mức chỉ định do chính phủ liên ban quy định và giới hạn tiếp nhận đơn. Khả năng nhận được chỉ định sẽ chịu ảnh hưởng bởi những ràng buộc này cũng như tiêu chuẩn của chương trình. Không có đơn xin định cư nào được đảm bảo rằng sẽ được chấp thuận và/hoặc đề cử.

3. SINP - LAO ĐỘNG TAY NGHỀ QUỐC TẾ - DIỆN EXPRESS ENTRY SASKATCHEWAN

Diện Saskatchewan Express Entry dành cho các lao động có tay nghề muốn làm việc và sinh sống ở Saskatchewan. Thông qua diện này, SINP có thể chỉ định các cá nhân nằm trong nhóm Express Entry thuộc Bộ Di trú và Quốc tịch Canada (IRCC). Một chỉ định từ phía SINP sẽ mang lại cho ứng viên đủ điểm số để nhận được một thư mời nộp đơn xin làm thường trú dân thông qua hệ thống Express Entry. Các ứng viên phải có trình độ, kinh nghiệm làm việc tay nghề, khả năng ngôn ngữ và các yếu tố khác để có thể ổn định cuộc sống thành công và hòa nhập vào thị trường lao động cũng như cộng đồng dân cư ở Saskatchewan.

Những người xin định cư đủ tiêu chuẩn sẽ nộp trực tuyến một bản lý lịch lên hệ thống Express Entry của IRCC và sẽ được chấp thuận vào nhóm Express Entry. Sau đó, nộp đơn trực tuyến đề được SINP chỉ định. SINP sẽ xem xét các đơn xin định cư và nếu phê duyệt, họ sẽ nhập liệu các chi tiết của người được chỉ định vào hệ thống Express Entry của IRCC và gửi thư chỉ định đến người nộp đơn và hướng dẫn các bước tiếp theo. Với 600 điểm cộng thêm cho một chỉ định, ứng viên hoàn toàn có khả năng nhận được từ IRCC thư mời nộp đơn xin thường trú dân.

Các yêu cầu về tiêu chuẩn

Khách hàng có thể nộp đơn theo diện Express Entry Saskatchewan nếu sống bên ngoài lãnh thổ Canada, đưa ra được bằng chứng về tình trạng pháp lí ở Canada, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Được chấp thuận vào hệ thống Express Entry của IRCC;
 2. Đạt tối thiểu 60 điểm theo thang điểm đánh giá của SINP;
 3. Cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ từ một trung tâm kiểm tra được chỉ định;
 4. Đã hoàn thành chương trình giáo dục đào tạo trung học, học nghề mà được đánh giá tương đương với hệ thống giáo dục của Canada ít nhất một năm.
 5. Kinh nghiệm làm việc với một nghề nghiệp trình độ cao thuộc NOC “0”, “A” hoặc “B”;
 6. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong 10 năm qua trong lĩnh vực ngành nghề đang cần tại Saskatchewan (một số ngành nghề sẽ yêu cầu có chứng chỉ được phép hành nghề);
 7. Chứng minh được mình có đủ tài chính để định cư Saskatchewan cũng như kế hoạch định cư

Người phụ thuộc đi kèm

Khách hàng cần liệt kê hết những người phụ thuộc vào trong đơn nộp cho SINP dù họ có cùng đến Canada hay không. Những người phụ thuộc kèm theo bao gồm:

 • Vợ chồng
 • bạn đời và
 • Con cái phụ thuộc:
  1. Dưới 19 tuổi và chưa có vợ/chồng; và/hoặc
  2. Phụ thuộc về mặt tài chính do bị tàn tật về thể chất hay tinh thần

Ghi chú 1: Cha mẹ, anh em, chị em người nộp đơn chính không thể được gộp vào đơn xin định cư gửi đến SINP.

4. SINP - KINH NGHIỆM SASKATCHEWAN - DIỆN CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH

Diện có giấy phép lao động hiện hành cho phép các lao động lành nghề, những người đã và đang làm việc ở Saskatchewan ít nhất 06 tháng với giấy phép lao động tạm thời do IRCC ban hành, có thể nộp đơn xin thường trú theo chương trình SINP. Xin lưu ý rằng để nộp đơn theo diện có giấy phép lao động hiện hành, người nộp đơn phải đáp ứng thêm một số yêu cầu.

5. SINP - KINH NGHIỆM SASKATCHEWAN - DIỆN CÁC NGHỀ NGHIỆP Y TẾ

Diện các nghề nghiệp y tế dành cho các chuyên gia về y tế sức khỏe, người đã và đang làm việc ở Saskatchewan ít nhất 06 tháng với giấy phép lao động tạm thời, có thể nộp đơn xin thường trú theo chương trình SINP.

Nếu hiện tại khách hàng chưa có việc làm ở Saskatchewan, khách hàng cần liên hệ một tổ chức phù hợp để xác định mình sẽ cần thêm những nghiên cứu, kiểm tra và/hoặc chứng nhận nào để đủ tiêu chuẩn có việc làm ở Saskatchewan.

Diện các nghề nghiệp y tế được chia thành 03 mục chính:

 1. Bác sĩ
 2. Y tá
 3. Các nghề nghiệp y tế khác

6. SINP - KINH NGHIỆM SASKATCHEWAN - DIỆN PHÂN KHÚC NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN

Các chủ dự án phải nhận được chấp thuận từ SINP để tham gia vào dự án trước khi các lao động nước ngoài bắt đầu làm việc cho những người chủ đó. SINP sẽ không chấp nhận các đơn từ các nhân viên làm việc trong phân khúc nhà hàng khách sạn, những người đã bắt đầu làm việc từ trước khi chủ của họ nhận được chấp thuận từ SINP.

Theo diện dự án phân khúc nhà hàng khách sạn, các lao động nước ngoài đang làm việc ở Saskatchewan bằng giấy phép lao động tạm thời nhờ LMIA của Cơ quan dịch vụ Canada có thể nộp đơn xin chỉ định từ SINP nếu hộ đã và đang làm việc cho một chủ sử dụng lao động được chấp thuận tối thiểu trong vòng 06 tháng vừa qua và thuộc một trong những nghề nghiệp sau:

 • Phục vụ ăn uống
 • Phục vụ quầy thức ăn, phụ bếp
 • Nhân viên quét dọn / quản gia

Lao động thuộc những hạng mục trên đầu tiên phải làm việc ở Saskatchewan bằng giấy phép lao động tạm thời cho người nước ngoài tại một công ty đã được SINP chấp thuận. Nếu một công ty được chấp thuận có đưa ra đề nghị làm việc lâu dài cho lao động, thì sau ít nhất 06 tháng làm việc, lao động đó có thể nộp đơn xin thường trú.

7. SINP - KINH NGHIỆM SASKATCHEWAN - DIỆN LÁI XE TẢI ĐƯỜNG DÀI

Diện lái xe tải đường dài cho phép các hãng xe tải ở Saskatchewan đưa các tài xế xe tải đến dưới chính sách lao động nước ngoài tạm thời của Cơ quan dịch vụ Canada dành choc ho các nghề nghiệp chỉ cần bằng phổ thông hay đào tạo trong quá trình làm việc.

Dự án được phát triển kết hợp cùng với Hiệp hội Xe tải Saskatchewan, Cơ quan dịch vụ Canada và Bộ di trú và quốc tịch Canada đề thu hút các tài xế lái xe đường dài đến với tỉnh Saskatchewan.

Lái xe đường dài đầu tiên phải làm việc ở Saskatchewan bằng giấy phép lao động tạm thời cho người nước ngoài tại một hãng xe tải đã được SINP chấp thuận. Nếu hãng xe tải được chấp thuận đưa ra đề nghị làm việc lâu dài cho tài xế, thì sau ít nhất 06 tháng làm việc, tài xế đó có thể nộp đơn xin thường trú.

SINP sẽ chấp thuận số lượng tối đa các đơn nộp theo từng năm dương lịch. Theo như giới hạn tiếp nhận đơn tính đến 28/09/2015, còn lại 223 đơn có thể được SINP chấp thuận trong năm 2015 theo diện xe tải đường dài.

8. SINP - KINH NGHIỆM SASKATCHEWAN - DIỆN DU HỌC SINH

Diện du học sinh cho phép các sinh viên đã tốt nghiệp từ một chương trình Cao Đẳng/Đại Học có thể nộp đơn xin thường trú thông qua chương trình SINP.

Diện du học sinh này dành cho:

 • Các học viên đã tốt nghiệp từ một chương trình đào tạo Cao Đẳng/Đại Học được công nhận ở Saskatchewan.
 • Các học viên đã tốt nghiệp từ một chương trình đào tạo Cao Đẳng/Đại Học được công nhận tại các tỉnh bang khác.

Để có thể nộp đơn xin thường trú theo các diện nói trên, người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Xin lưu ý rằng SINP sẽ tùy thuộc vào một giới hạn số lượng chỉ định do chính phỉ liên bang đặt ra. Khả năng được chỉ định chịu ảnh hưởng bởi những ràng buộc này cũng như tiêu chuẩn của chương trình. Không hề có đơn nào được đảm bảo sẽ được chấp thuận và/hoặc đề cử.

Nếu các thắc mắc của khách hàng chưa được giải đáp hết ở đây?