Du học Canada

Khách hàng có biết rằng học tập ở Canada là một trong những con đường tốt nhất để trở thành thường trú dân ở quốc gia này.


1. Giấy phép học tập

Tất cả các cá nhân, từ 18 tuổi trở lên, có thể học tập tại Canada bằng Thị thực du lịch với thời gian lên đến 06 tháng. Đối với các khóa học kéo dài trên 06 tháng, bắt buộc phải xin Giấy phép học tập.
Nếu khách hàng chưa đủ 18 tuổi, khách hàng phải yêu cầu cấp giấy phép học tập mới có thể tiếp cận đầy đủ các học viện giáo dục của Canada.

2. Giấy phép lao động sau đại học

Sau khi hoàn thành một chương trình học sau trung học (ví dụ như cao đẳng, đại học) ở Canada, khách hàng có thể xin cấp Giấy phép lao động sau đại học (PGWP). Giấy phép này cho phép khách hàng làm việc hợp pháp ở Canada với thời gian tối đa lên đến 03 năm sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thông qua việc thu thập hồ sơ, các thủ tục nộp đơn và theo dõi quá trình xử lý để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Hỏi và trả lời

1Làm sao tôi có thể gia hạn giấy phép học tập khi tôi ở Canada?
Khách hàng phải nộp đơn xin cấp giấy phép học tập mới trước khi tư cách ban đầu của khách hàng hết hạn. Nếu giấy phép lao động hết hạn, khách hàng phải rời khỏi Canada. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể lựa chọn quay trở lại tư cách sinh viên sau ngày hết hạn.

Nếu các thắc mắc của khách hàng chưa được giải đáp hết ở đây?