Na (anonymous)

Cho mình hỏi nếu HS có bằng OSSD rồi có cần phải thi lấy thêm IELTS để apply đại học nữa không