Thi Hang Pham (anonymous)

Hi Chị
Cho e xin hỏi thủ tục và cách thức để bảo lãnh ba mẹ và A trai của e qua canada du lịch thì phải làm như thế nào ạ.mong chị giúp e.cảm ơn Chị nhiều