Ha Lee (anonymous)

Chào Chị Trang !
Em xin tự giới thiệu về case của em : 25 tuổi; Đại học Marketing ; GPA 3,7/4; ielts :7.5; 1y exp.
em dự định apply vào chương trình 09/2021 : https://programs.usask.ca/grad-studies/marketing/index.php#AdmissionRequirements
và nếu thành công , và học xong, nâng ielts max em sẽ dược điểm CRS là 486 điểm.
Em nhờ chị giúp em : Em tính toán như vậy có khả quan không ? Em cần sử dung gói dịch vụ gì của chị để có câu trả lời : Chương trình học phù hợp nhất với case của em là gì để mau đến đỉnh olimpia.
Cảm ơn Chị nhiều.