Mình có đọc qua một số thông tin về Diện lao động tay nghề cao Canada.Cho mình hỏi là phí tư vấn + kí hợp đồng để nhập vào Entry Express là khoảng bao nhiêu hay không mất phí ạ.Tất cả chi phi đển hoàn thành hồ sơ là bao nhiêu?
Mình thấy cần tối thiểu 150.000.000 để qua đó,mình thấy cũng hơi khó.Nếu có việc làm tại đó thì có cần chứng minh số tiền đó không?