Tầng (anonymous)

Chào Chị Trang!

Tôi sinh năm 1978, đã có gia đình và hai đứa con.
Cho tôi xin hỏi có cách nào để định cư Canada cho cả gia đình không?
Xin cảm ơn