Ngọc giàu (anonymous)

Cho mình hỏi định cư theo diện đề cử tỉnh bang thì chi phí tốn bao nhiêu để định cư vậy ạ mong đc trả lời sớm ạ