hưng (anonymous)

em năm nay lớp 11 sang năm lớp 12, học xong lớp 12 em muon qua Québec học lên đại học cử nhân thì có cần học chương trình dự bị kh, em đã có B2 pháp