Hanh thai (anonymous)

Chào Trang, chi sinh sống ờ Vancouver BC đã gần 5năm , nay thẻ PR gần hết hạn , chị nhờ em hướng dẫn giúp chị em nhe, chân thành cảm ơn em và chúc em
Vui khoẻ