Thùy Châu (anonymous)

Tôi xin visa du học tại Moose Jaw SAS Polytechnic, tôi muốn hỏi định cư chương trình RNIP, Những điều kiện cần và khó của chương trình là điểm nào? Nếu chỉ cần học ở đó 2 năm, ra có thư mời đi làm 1 năm, là có thể nộp thư đề cử tỉnh bang xin PR thì dễ quá. Tôi đã 40 tuổi rồi, tôi muốn hỏi để chuyển sang khóa học 2 năm cho đầy đủ điều kiện của chương trình RNIP. Anh/Chị có thể giải thích rõ hơn thêm điều kiện này dùm ah: “Riêng RNIP, employers phải đăng kí tham gia vào pilot mới có thể tuyển đc người và qui trình đăng kí cũng khá phức tạp nên sẽ có không ít employers không muốn tham gia”. Xin cám ơn Anh/Chị tư vấn dùm.