Trần Ngọc Lâm (anonymous)

Chào chị Trang,để bảo lãnh cho mẹ và e định cư,thì cần những hồ sơ nào để nộp đơn xin định cư?cám ơn chị!