Forum

Hỏi về chương trình định cư diện tay nghề Saskatchiwan

Vũ tiến dũng (anonymous)

Chào bạn Trang Do.
Được biết Bên bạn đang tuyển Restaurant Managerment, mình cũng đang có nhu cầu muốn lấy Visa diện này, nhờ bạn tư vẫn giúp mình nhé.
Thank

1 Answer

Trang Do

Chào bạn,
Có gì bạn gửi resume của bạn tới email trang@igocanada.ca để mình xem qua nhé.

Trang

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email