Chào Trang,

Tôi năm nay 40 tuổi, nếu tôi qua Canada du lịch và được 1 công ty tại Nova đồng ý tuyển dụng làm việc nghề nail cho họ thì tôi nên quay về VN nộp hồ sơ hay nộp ngay tại Canada? Vui lòng tư vấn các Yêu cầu của nghề nail để được duyệt PR. Cảm ơn nhiều.