trangnguyen (anonymous)

cho e hỏi nếu bác e là người độc thân và không có con thì có thể nhận e (cháu ruôt) làm con nuôi dù e đã hơn 20 tuổi không ạ? e cảm ơn!