Win (anonymous)

Chào Trang, chúc mừng năm mới, mình có câu hỏi này cần Trang giúp, bà xã mình du học canada, đã có student visa, mình với các con cũng xin visitor visa và đã đậu, mình muốn cả gđ cùng đi luôn, vậy mình có thể xin open work permit và study visa cho con được ko? Nếu xin thì nên ở vn xin luôn hay cả gđ qua đó xin tốt hơn?