Lương Thị Ánh Nga (anonymous)

– Du học Canada không chứng minh tài chính cần kết quả học tập 3 năm gần nhất có bắt buộc điểm trung bình bao nhiêu là đạt không ạ .