Nguyen tan phat (anonymous)

Cho e hoi e muon đen canada lam việc thi di duoi hình thuc nao thi duoc ah