Sy Ben (anonymous)

Mình có kinh nghiệm 5 nam làm việc trong môi trường kỹ thuật vận hành bảo trì máy móc. Xin hỏi mình có thể tìm học nhóm nghề kỹ thuật công nghiệp ben Canada, rồi sau đó xin việc làm định cư tại Canada Khong??
Xin cảm ơn.