Nguyen Ngọc Minh (anonymous)

Hallo.tôi sang canada theo diện đoàn tụ gia đình : vợ tôi kết hôn với tôi và làm thủ tục đón sang.tôi sang canada mới được 10 tuần. Do có việc gấp cần quay lại Đức mà vẫn chưa nhận được thẻ cư chú.vậy tôi có được phép rời canada tạm thời không. Hộ chiếu tôi vẫn là quốc tịch việt nam.