Forum

Thư Giới Thiệu Du Học Master Ở Canada Có Cần Không?

381 viewsDu học Canada
An (anonymous)

Mình đã hơn 30t muốn học Master ở Canada mà họ yêu cầu xin thư gth của cô thầy cũ hồi đi học. Mình đâu còn liên hệ với ai. Mong Trang tư vấn giúp, phải làm sao, thư giới thiệu từ thầy cô có bắt buộc không?

1 Answer

Trang Do

Hi An,
Nếu trường đã yêu cầu mình nộp thư giới thiệu thì mình phải nên nộp vào. Thư giới thiệu không nhất thiết phải từ thầy cô, cái đó chỉ áp dụng cho những sinh viên vừa mới tốt nghiệp hoặc còn connection với thầy cô thôi. Trong trường hợp này, thư giới thiệu có thể viết bởi người quản lí của An khi An đi làm, hoặc từ một người quen của An có chức vị trong xã hội, ví dụ như luật sư, bác sĩ, kĩ sư, công an….Thư giới thiệu không thể do người với tư cách bạn bè hoặc đồng nghiệp viết đc. Chúc An thành công.

Trang

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email