Nguyễn Ánh Nguyệt (anonymous)

Mình có nhu cầu sang Canada để lao động. Vậy mình muốn hỏi về các yêu cầu, thủ tục và chi phí để xin được work permit và visa lao động Canada?