Tạ Nguyễn Mai Phương (anonymous)

em muốn tìm học bổng toàn phần về nghành Biotechnology với điểm tb 3 năm thpt trên 8,0 và ielts 7.0 có khó không ạ đồng thời rủi ro thất nghiệp tại đó có cao không ạ