Forum

Tìm job tại Saskatchewan

370 viewsĐịnh cư tại tỉnh Saskatchewan
Kang Luu (anonymous)

Hi Ms.Trang,

Bà xã tôi đang làm ở ngân hàng nước ngoài tại VN, theo tính điểm cấp ITA của Saskatchewan thì nếu có job offer sẽ chắc chắn được chọn. Vậy cho hỏi Ms.Trang có nhận dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu job không?
Nếu có thì phí dịch vụ cho tìm job & dịch vụ nộp hồ sơ định cư là như thế nào?

Chờ hồi đáp của Ms.Trang.
Thanks!

1 Answer

Trang Do

Chào anh,
Anh gửi resume của bà xã anh đến trang@igocanada.ca để mình xem như thế nào và mình sẽ trả lời trong email.

Trang

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email