Nguyễn Thị Việt Anh (anonymous)

Chào bạn, tôi hiện ở Việt Nam và muốn tìm việc làm để xuất khẩu lao động sang Canada, bạn có thể tư vấn giúp tôi không?