Forum

Xin Lời Khuyên Sang Saskatchewan Để Học, Làm Việc và Định Cư

374 viewsĐịnh cư tại tỉnh Saskatchewan
Tâm (anonymous)

Con mình sắp tốt nghiệp IT tại Mỹ có dự định sang Saskatchewan để học, làm việc và định cư. Xin bạn cho lời khuyên. Xin cảm ơn. Địa chỉ email của mình: tam@ueh.edu.vn

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email